මොකක්ද මේ Online Educator Forum

classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

මොකක්ද මේ Online Educator Forum

Yasas Gunarathne
Administrator
This post was updated on .
LOGO

Online Educator කියන්නේ පාසල් යන ළමුන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු වෙබ් අඩවියක්. ඔයාලට අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී ඇති වෙන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න Online Educator Forum යොදා ගන්න පුළුවන්.

ඔයාට මොකක් හරි විෂයක තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන මේ Forum එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ ඒ ඔයාගේ ගැටලුව අපේ කතෘ මණ්ඩලයේ කෙනෙක් හෝ Forum එකේ සාමාජිකයෙක් ඔයාට පැහැදිලි කරලා දේවි.

ඒ වගේම ඔයාටත් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. හැමෝගෙම ගැටලු, සාකච්ඡාවන් මේ පි‍ටුවේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඒ පි‍ටුවේ තියෙන ගැටලු බලලා අනිත් අයට දන්න විදිහට උදව් කරන්න. ඉගන්වීමෙන් තමන්ගෙ දැනුමත් වැඩි වෙන බව ඔයාල දන්නව ඇති.

ඒ විදිහට කරද්දී හැමෝගෙම ප්‍රශ්න විස‍ඳෙනවා. ඔයා දන්නේ නැති දේවල් අනිත් අයගෙන් අහගන්න. ඔයා දන්න දේවල් අනිත් අයට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම තවත් කට්ටියක් කාතා කරපු දෙයක් බලලත් ඔයාට යමක් ඉගෙනගන්න පුළුවන්. අපහසු ගැටලු වලදි අපේ කතෘ මණ්ඩලයේ සහය අනිවාර්යයෙන් ලැබේවි.

සාදරයෙන් පිළිගන්නව ඔයාව. දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: මොකක්ද මේ Online Educator Forum

මිකියා
This post was updated on .
ඔන්න මමත් අවා...    හැබැයි ඔන්න මමනම් ඔයාලට වඩා පොඩියි..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: මොකක්ද මේ Online Educator Forum

Yasas Gunarathne
Administrator
සාදරයෙන් පිළිගන්නව ඔයාවත්. දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: මොකක්ද මේ Online Educator Forum

මිකියා
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: මොකක්ද මේ Online Educator Forum

Podda
In reply to this post by මිකියා
ඔන්න එහෙනම් මමත් සෙට් වුණා ඈ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: මොකක්ද මේ Online Educator Forum

Yasas Gunarathne
Administrator
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: මොකක්ද මේ Online Educator Forum

Paradox
In reply to this post by Yasas Gunarathne
ඇත්තටම කාලයක් තිස්සේ මගේ හිතේ තිබුණ සිහිනයක් සැබෑ වුණා වගේ. බොහෝම ස්තූතියි. මමත් ශිෂ්‍යෙයක්, මෙතැන් පටන් මමත් සක්‍රීයව දායක වෙන්නම්.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: මොකක්ද මේ Online Educator Forum

Yasas Gunarathne
Administrator
සාදරයෙන් පිළිගන්නව. දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න.   බොහොම තුති..!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: මොකක්ද මේ Online Educator Forum

Podda
In reply to this post by Paradox
Elaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: මොකක්ද මේ Online Educator Forum

Yasas Gunarathne
Administrator
In reply to this post by Yasas Gunarathne
IMPORTANT: FORUM IS TEMPORARY SUSPENDED DUE TO A SPAM ATTACK. SORRY FOR THE INCONVENIENCE.
වැදගත්: ස්පෑම් ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් ෆෝරමය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. සිදුවූ අපහසුතාවය සඳහා කණගාටුව.